صدرای عاشق شاهنامه

Othello

در سال1971یک مبتکر ژاپنی بر اساس بازی انگلیسیreversiاتللو را طراحی و ثبت تجاری کرد.این بازی با وجود عمر کوتاهش در ذهن علاقه مندان بازی های فکری سراسر جهان شهرت و مجبویت روز افزونی ایجاد کرده است.تا جایی که،هم اکنون نمایندگان رسمی آن در62کشور سالانه350تورنمنت اتللو را برگزار می کنند.همچنین فدراسیون جهانی اتللو(WOF)هر سال به میزبانی یکی از31فدراسیون ملّی مسابقات جهانی آن را اجرا و به فرد قهرمان جام جهانی اتللو را اهدا می کند.راز جذابیت این بازی دو نفره در این است که قواعد ساده ای دارد،ولی استراتژی هایش پیچیده و عمیق است. اتللو را در یک دقیقه می آموزید، امّا برای مهارت در آن عمری را خواهید گذراند. سیّد صدرا حسینی ...
26 مرداد 1392
1